Загальні відомості

Голова ради ТМВМороз Владислав Владиславович

Мороз Владислав Владиславович народився 19 червня 1984 року у м. Іллінці, Вінницької області. В роки навчання у школі був дійсним членом Вінницької малої академії наук медичного відділу секції біохімії. По закінченню школи у 2001 році вступив на перший курс медичного факультету №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Під час навчання в університеті брав активну участь у громадському та науковому житті. Зробив значний особистий внесок у розвиток студентського самоврядування та студентської науки  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Працював на виборних посадах студентського самоврядування НМУ. Пройшов шлях від голови студентської ради гуртожитку №7 (2002-2003 рр.), заступника голови Студентського парламенту, голови Служби безпеки при Студентському парламенті (2002–2004 рр.), до Голови Студентського парламенту НМУ, яким був обраний у березні 2005. Мороз В.В. очолював Студентський парламент Університету протягом 2005 – 2007 років. В цей період був членом Ректорату та Вченої ради НМУ. У 2005 році входив до складу Вищої медичної ради МОЗ України.  
Під час навчання брав участь у роботі Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та наукових гуртків на базі: НДЛЦ НМУ, кафедри біохімії та кафедри хірургії №1. У 2004 році працював на посаді заступника Голови СНТ імені О.А. Киселя. Неодноразово доповідав на студентських наукових конференціях, форумах, конгресах.  
За громадську та наукову діяльність був відзначений нагородами:    Стипендією Президента України, Стипендією Міського голови, Премією Міського голови, Подякою голови адміністрації Шевченківського району м. Києва. Був головою Київського міського осередку ВМГО Українська Федерація Молодих Медиків, членом Студентської ради м.Києва при голові міської ради, Всеукраїнської студентської ради при МОН України, ВМГО Української асоціації студентського самоврядування.
Мороз В.В. був ініціатором та співзасновником Студентської ради при МОЗ України та Ради молодих вчених при МОЗ України.
По  закінченню університету з 2007 по 2010 роки працював на посаді старшого лаборанта кафедри хірургії НМУ імені О.О.Богомольця. У 2010 році вступив до клінічної ординатури тої ж кафедри. Під час роботи продовжував займатися організаційною, громадською та науковою роботою. У 2008 році розпочав працювати на посаді Заступника голови Ради Товариства молодих вчених і спеціалістів зі спеціальних питань,  ввійшов до редакційної колегії „Українського науково-медичного молодіжного журналу”, засновником якого є Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.  Став співорганізатором у створенні  та модератором нового молодіжного наукового заходу «Трикутний стіл», заснованого ТВМ.
У 2007 році прийняв участь у роботі групи науковців лабораторії експериментальної хірургії науково-дослідного лабораторного центру, що реалізовувала НДР "Експериментальне обґрунтування нових органозберігаючих оперативних втручань на органах травного каналу".
Основними науковими інтересами Мороза В.В. є загальна та мініінвазивна хірургія, ендохірургія біліарного тракту, товстої кишки, новітні  технології  в хірургії, менеджмент та правові відносини в охороні здоров'я, створення проектів для розвитку молодіжної  ініціативи.  Беручи участь у реалізації НДР кафедри хірургії №1 активно вивчає, науково обґрунтовує та впроваджує в лікувальну практику мініінвазивні методи хірургічних втручань на органах черевної порожнини. Автор 14 друкованих наукових праць, з них 6 – у виданнях акредитованих ВАК, співавтором 3- методичних розробок, 1 підручника та 1 патенту на корисну модель.  Був членом оргкомітету багатьох науково-практичних заходів університетського , міського, всеукраїнського та міжнародного рівня.
За наукові та громадські здобутки в 2010 році відзначений стипендією Кабінету Міністрів України для молодих учених.
 Пройшов цикл удосконалення  та здобув спеціалізацію «Ультрозвукова діагностика» та цикл тематичного удосконалення „Організація і управління науковими дослідженнями” на кафедрі менеджменту охорони здоров’я  НМУ. Є членом  Київського наукового Товариства хірургів, Асоціації хірургів України, Асоціації колопроктологів України, Асоціації ендоскопістів України
 

Корисні посилання

Про нас

Товариство молодих вчених і спеціалістів (ТМВ) є самостійною громадською організацією НМУ імені О.О.Богомольця із самоврядування молодих вчених і спеціалістів віком до 35 років.
ТМВ у своїй роботі керується принципами верховенства наукової творчості, змагальності та конкурсності; рівноправності усіх членів, самоврядування та гласності у роботі, накопичення і примноження потенціалу НМУ та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Контакти

Україна, м. Київ

Адреса:01601, бул. Т.Шевченко 13, офіс 103
Телефон: +38 (044) 234 69 75
Телефон: +38 (044) 234 60 63
E-mail: info.tmv.nmu@gmail.com
Головний редактор сайту:
tanyatimokhina@gmail.com